GDPR

Personvernserklæring

Guslandstranda Camping som behandlingsansvarlig legger stor vekt på at håndtering av dine personopplysninger skjer på en trygg og sikker måte i samsvar med personopplysningsloven.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for nettstedet www.guslandstranda.no og Guslandstranda Campings andre distribusjonskanaler.

Vi innhenter bare personopplysninger som du oppgir til oss og som er nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg i overensstemmelse med lovpålagte krav.

Dine personopplysninger vil bare bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre når du samtykker til dette eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Guslandstranda.no samler inn enkelte opplysninger om maskinvaren,  programvaren din og nødvendige personlige opplysninger ved booking hos oss. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av Guslandstranda.no.

I forbindelse med bestilling av plass behandler vi de personopplysninger vi trenger for å oppfylle avtalen om kjøp av disse tjenestene.
For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg/dere kan vi vaske opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog og lignende.

Guslandstranda Camping  samler også inn informasjon om hvilke sider kundene besøker på Guslandstranda Camping. Disse dataene om sidebesøk identifiseres bare ved et unikt ID-nummer, og kobles ikke til personlige opplysninger med mindre samtykke foreligger.

Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos oss.
En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss.

Du har rett til å kreve at Guslandstranda Camping sletter dine personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare for Guslandstranda Camping, med mindre det er lovpålagt for Guslandstranda Camping å oppbevare opplysningene.

Guslandstranda Camping vil også på eget initiativ slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare.

Et krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss.

Bruk av cookies hjelper oss å samle besøksstatistikk fra nettsidene våre. Dataene blir aldri tilknyttet personlige opplysninger.

Hvis du velger å ikke la nettleseren godta informasjonskapsler fra Guslandstranda Camping sine nettsider, vil du kunne se teksten på skjermen, men du vil ikke oppleve besøket som personlig.